Garanti Şartları

Garanti Şartları
Firmamız tarafından satışı yapılmış tüm ürünler aksi belirtilmediği sürece 2 yıl süreyle imalat hatalarına karşı resmi garanti kapsamındadır.

Garanti Kapsamı Dışında Kalan Uygulamalar
Aşağıdaki belirtilmiş olan durumlarda, ürünlere garanti şartları uygulanmaz. Bu hallerde firmamızın yetkili teknik servisinin vereceği teknik rapor ile ürünler tamamen veya kısmen garanti kapsamı dışında kalabilir.
1-)Ürünün, kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanılmadığının anlaşılması, müşterinin ihmali, yanlış ve amaç dışı kullanımdan kaynaklanan tüm arızalar.
2-)Ürünlerin amaçlarına aykırı olarak, normal çalışma ortamlarından ve uygun olmayan Yüksek veya düşük voltaj, elektrik tesisatı, Üretici tarafından tavsiye edilmeyen parça ve sarf malzemelerinin kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar.
3-)Yetkili servisin ve yetkili elemanların dışında cihaza müdahale edilmesi, tamir edilmeye çalışılması, Bu durumlarda garanti şartları geçersizdir.

Ürün Garantisi
Ürünler, Mac Bilgi İşlem tarafından garanti kapsamındadır. Satın almış olduğunuz ürünlerde, garanti süresi içinde meydana gelen arızalar, aşağıda ayrıntıları belirtilen garanti şartlarına göre ücretsiz olarak tamir ettirilir.
1-) Garanti süresi malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve aksi belirtilmediği sürece en az iki yıldır. Malın arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
2-) Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servise ya da satıcıya bildirim tarihinden itibaren başlar. Bu sürenin aşılması durumunda, müşteri, Malın ücretsiz değişimini ya da bedel iadesini isteyebilir.
3-) Garanti süresi içerisinde, üründe oluşabilecek hasarlardan dolayı teknik servisimizde yapılan incelemelerde ürün üzerinde kullanıcı hatasından dolayı parça değişikliği yapılması gerektiği durumlarda, parça ve işçilik ücretlerinin ödenmesi kullanıcıya aittir.
4-) Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı servis raporuyla firma tarafından düzenlenen raporla belirlenir.
5-) Tüketicinin tamir hakkını kullanmasına rağmen Malın, Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, bir yıl içerisinde; aynı arızanın veya farklı arızaların devam etmesi durumunda garanti süresi içerisinde farklı arızaların devam etmesi, yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması, Tamiri için gereken azami sürenin (30 gün) aşılması, Arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi,bu durumlarda tüketici Malın ücretsiz değiştirilmesini veya bedel iadesi talep edebilir.

Arızalı ürünlerde izlenecek yöntem
Ürünü aldığınızda arızalı ise Firmamıza teknik servisine bilgi ulaştırdığınızda cihazda yapılacak kontrolden sonra yenisi verilecektir.
İstanbul Dışındaki Müşterilerimizin Arıza durumunda izlemesi gereken yol,
Normal iade koşulları aynen geçerli olmaktadır. Kullanıcı firma servisimizi arayarak donanımları ile ilgili bir sorun olmadığından emin olmalıdır. Arızalı olduğuna karar verilen ürünleri en kısa sürede firmamıza kargo ile ulaştırmaları gerekmektedir. (Kargo masrafı Müşterilerimiz tarafından yapılacaktır.)

Garanti süresi içinde arızalanan ürünler için izlenecek yöntem
Ürün firmamıza orijinal ya da Güvenli bir ambalaj ile Kargo Bedeli Ödenerek ulaştırılacak. Koli İçine Formu Doldurarak Koymalısınız. Yetkili kişi kargoyu içindeki doldurulan Form bilgileri doğrultusunda teslim alacaktır. Formda belirtilen bilgiler ile kargo arsında bir fark olursa telefon ile sizi arayacaktır, size ulaşılamaması durumunda kargoyu teslim almayacaktır. Gönderdiğiniz ürün kargoda hasar görürse tutanak tutturacaktır. Kargosu Ödenmeyen arızalı ürünler kabul edilmeyecektir.